Product was successfully added to your shopping cart.

תנאי שימוש

כללי

1. אתר ג'ונתן (להלן: "האתר") מנהל חנות אינטרנטית לציבור הגולשים בישראל. האתר בבעלות "ג'ונתן", ע.מ. 303083190 האחראי על ניהול המכירות בעסק (להלן: "מפעיל האתר").
2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר, בין אם טלפונית ובין אם באמצעות רכישה און-ליין, מצהיר כי הנו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מפעיל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעיל האתר על-פי מסמך זה.
3. הרכישה באתר מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים שם, כתובת, מס' טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני תקינה ובשימוש.
4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר ו / או שירות ו / או פלטפורמה אחרת כלשהי, ללא קבלת הסכמתו של מפעיל האתר מראש ובכתב.
5. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
6. המחירים באתר כוללים מע"מ על-פי חוק.

הגנת פרטיות

7. מפעיל האתר מתחייב לשמור על סודיות ופרטיות הגולש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותו, ולא להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, למעט העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח אל חברת המשלוחים לצורך אספקת המוצר.
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות מפעיל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. מפעיל האתר יהיה פטור מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר.
9. מפעיל האתר רשאי לשלוח אל הגולש הודעות פרסומיות מעת לעת באמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים. 

המוצרים

10. כל המוצרים באתר הינם מקוריים, חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם צוין אחרת.
11. למפעיל האתר שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף, לגרוע או לשנות מוצרים / שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
12. התמונות המוצגות באתר הנן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את מפעיל האתר.

רכישה ואופן התשלום

13. מפעיל האתר שומר על הזכות לבטל רכישה באתר על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים. במקרה כזה יקבל הלקוח הודעה טלפונית או בכתב על ביטול העסקה ויזוכה מתשלום, באם חויב. לאחר זיכוי הלקוח לא תהיה למפעיל האתר כל חבות נוספת כלפי הלקוח או צד שלישי אחר.
14. לאחר ביצוע הזמנה באתר, תישלח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח בציון מספר ההזמנה. יודגש כי שליחת הודעה זו אינה מהווה ראיה לביצוע פעולת רכישה באתר ואינה מחייבת את מפעיל האתר.
15. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי באינטרנט או בטלפון, או לחלופין באמצעות שירות תשלומים אחר. הרכישה מותנית באישור חברת האשראי / שירות התשלומים שנבחר.
16. החיוב הינו בתשלום אחד, אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על-ידי הלקוח.

אספקת המוצרים

17. מחירי המוצרים באתר כוללים משלוח באמצעות דואר רשום. במידה ונבחר שירות משלוחים שונה, יחויב הלקוח בתוספת תשלום כמפורט באתר.
18. כל לקוח רשאי לאסוף בעצמו את המוצר שרכש, באמצעות בחירת אופציית "איסוף עצמי" בטופס ההזמנה באתר. באחריות הלקוח לבצע תיאום טלפוני של מועד האיסוף.
19. בעת איסוף עצמי של מוצר, יהיה על הלקוח להציג ת.ז של מבצע ההזמנה, ואת כרטיס האשראי איתו ביצע הלקוח את העסקה. כמו-כן יהיה הלקוח אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו.
20. מועד אספקת המוצרים הינו בהתאם למפורט באתר ובכפוף להסדר התשלום וקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי / שירות התשלומים שנבחר. יובהר כי זמני אספקת המוצרים המצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (לא כולל שישי, שבת, מועדים וערבי / ימי חג).
21. מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל עיכוב בהגעת המוצר. במקרה כזה רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
22. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר, באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי-כח מטעמו וכן ת.ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

23. באחריות הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
24. לקוח המעוניין לבטל את הזמנתו, רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר כשהוא באריזתו המקורית, כולל הצלופן העוטף אותו וללא כל סימני שימוש. במידה ונפתחה אריזת הבושם / הצלופן, לא ניתן לבטל את ההזמנה ו / או להחזיר את המוצר.
24. בעת ביטול עסקה עקב אי התאמה / פגם במוצר, תתבצע ההחזרה על חשבון מפעיל האתר. במידה ובוטלה העסקה שלא עקב אי התאמה / פגם במוצר, תבוצע ההחזרה על חשבון הלקוח.
25. במקרה בו בוטלה העסקה לאחר שליחת המוצר, יזוכה הלקוח בסכום העסקה בניכוי דמי המשלוח. באם בוטלה העסקה לפני שליחת המוצר, יתבצע זיכוי בסכום הכולל את דמי המשלוח. במקרים בהם יהיה כרוך ביטול העסקה בעלויות נוספות כלשהן (כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי / שירות תשלומים אחר), לא יישא מפעיל האתר בעלויות אלה והן ינוכו מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.
26. ביטול עסקה יתבצע באמצעות טופס יצירת קשר באתר, או יצירת קשר טלפוני, או שליחת דואר אלקטרוני למפעיל האתר.
27. החזרת המוצר הינה באחריות הלקוח בלבד, ותתבצע רק לאחר תיאום מראש למול מפעיל האתר.
28. בעת קבלת המוצר המוחזר על-ידי מפעיל האתר, תתבצע בדיקה של המוצר על-ידי מפעיל האתר או נציגו, ובמידה ויימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם למפורט במסמך זה. 

מבצעים

29. מעת לעת ולצרכי קידום מכירות, יוצגו לגולש מבצעים אשר במסגרתם יוענקו מתנות ו / או הנחות ו / או הטבות מיוחדות.
30. לגולש לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי מפעיל האתר הנוגעת למתנה, הנחה או הטבה אשר ניתנה לו, או לחלופין לא ניתנה לו על-ידי מפעיל האתר. כמו כן לא יינתן פיצוי כלשהו ללקוח אלא אם החליט מפעיל האתר אחרת.
31. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את המבצעים באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
32. תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 3/2/16 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על-ידי מפעיל האתר.
33. כל עניין, סכסוך או מחלוקת הנוגעים לאתר יתבררו בבתי המשפט באחת מערי המחוז: ת"א, ירושלים, באר-שבע או חיפה בלבד וייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.